Thursday, 23 January 2020
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 

درباره تشكل غيردولتى بچه هاى آب / ساناز اقتصادنيا

هفته گذشته، هفتمين نمايشگاه فن آوريهاى نوين صرفه جويى در مصرف آب به همت شركت آب و فاضلاب تهران برگزار شد. به اين مناسبت سراغ يكى از تشكل هاى غيردولتى جوان به نام «بچه هاى آب» رفته ايم كه دراين چندسال فعاليت زيادى براى حفظ و نگهدارى آب و بازيابى جايگاه و حرمت ويژه آب داشته اند.

رؤياى بچه هاى آب از اين پس آغاز مى شود. از زمانى كه كارخانه هاى چه و چه سر به فلك مى كشند و پس مانده شان را به درياچه ورود مى ريزند . از زمانى كه ماهى هاى رنگارنگ ، بى نفس روى آب جمع مى شوند و راديو اعلام مى كند:« به علت آلودگى آب رودخانه ، چندتن ماهى تلف شدند... مردم شهر وبا گرفته اند... مسموميت آب ، جان چندكودك را گرفت... آب شرب شهر آلوده به ميكروب است...» آنها مى آيند تا رؤياى درياچه زلال را واقعيت ببخشند و شهر سالم را دوباره زنده كنند.

تشكل غيردولتى بچه هاى آب، سال ۱۳۷۹ با اهداف معينى تشكيل شد. حفظ و نگهدارى از آب (كمى و كيفى) ، ارتقاى فرهنگ ملى در ارتباط با آب و محيط زيست، ترويج فرهنگ جلوگيرى از مصرف بى رويه آب و شناسايى راههاى صرفه جويى در مصرف آب، شناسايى منابع آلوده كننده آب و ارائه راهكار مناسب جهت عدم آلودگى آب، شناخت و پژوهش در زمينه بازيافت آب هاى مصرف شده از طريق پيشنهاد طرحهاى زيست محيطى به عنوان اهداف بچه هاى آب بيان شده است.

«ما يك تشكل غيردولتى هستيم كه فعاليت هاى عام المنفعه و غيرسياسى انجام مى دهيم. هنگام رياست جمهورى آقاى خاتمى، در كلاس گفت وگوى تمدن ها، گروههاى مختلفى تشكيل شد كه بعضى از آن گروهها بعدها در قالب (NGO) به فعاليت خودشان ادامه دادند. يكى ازاين گروهها ، دوستداران آب بود كه دور هم جمع شدند و بچه هاى آب را تشكيل دادند. البته بايد گفت كه در بدو ماجرا آقاى كامى كازرونى فراخوان حضور در اين NGO را اعلام كرد. »

مسعود حاجى براتى يكى از جوان ترين اعضاى گروه ، به عنوان مدير عامل برگزيده شده است و طبق توافق گروهى، سخنگوى بچه هاى آب هم هست. او از مسؤوليت ها مى گويد و كارهايى كه انجام داده اند يا قرار است انجام بدهند. بيست و چهارساله است و امسال براى دومين بار به عنوان مديرعامل بچه هاى آب معرفى مى شود: «هرچه مسؤوليت بيشتر شود، كار هم فرسايشى تر مى شود. انتفاع مالى هم درميان نيست. معمولاً مديريت در تشكل ها چرخشى است و انتخاب مديرعامل از وظايف هيأت مديره است. در بچه هاى آب، هيأت مديره هر دوسال يكبار انتخاب مى شود.

پيش از او ، زهره قاسمى، مليحه آهن خواه و امير رفيع ومحمدصادقى كبوديان سمت مديرعاملى را به عهده داشتند.

فروردين ماه سال ۱۳۸۲: «به گزارش سايت خبرى وزارت نيرو، نخستين جشنواره سال جهانى آب با عنوان «جشنواره موج» با همكارى سازمان ها و نهادهاى دولتى و غيردولتى، توسط گروه بچه هاى آب در باغ موزه آب تهران برگزار مى شود. طبق گفته اميررفيع، مدير گروه بچه هاى آب، آشناكردن اقشار مختلف مردم با كاربردها و جايگاه آب ، ارائه دستاوردها و برنامه هاى سازمانها و نهادهاى شركت كننده، انعكاس رويدادهاى بين المللى و تصميمات اتخاذ شده در اجلاس هاى جهانى آب از اهداف برگزارى اين جشنواره است.»

جشنواره موج ازجمله ، پرسروصداترين فعاليت بچه هاى آب بود. حاجى براتى در باره اين فعاليت مى گويد: «سال گذشته ميلادى، سال جهانى آب بود و اولين حركتى كه در كشور به اين مناسبت انجام شد، همان برنامه جشنواره موج بود. در آن برنامه پيام كوفى عنان (دبيركل سازمان ملل) توسط آقاى افتخارعلى (رئيس مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در ايران) هم قرائت شد.در پايان سال سازمان مديريت منابع آب ايران، تصميم گرفت در باره فعاليت هايى كه در زمينه آب در كشور انجام شده است، كتابى تهيه كند كه بخشى از آن كتاب به فعاليت هاى بچه هاى آب اختصاص داشت. اين كتاب به سفارتخانه كشورهاى مختلف در ايران و همين طور سازمان ملل هم فرستاده شد.

بچه هاى آب خودشان را از تشكل هاى فعال مى دانند و معتقدند در اين جمود و بى تحركى NGOها ، با حواس جمع به فعاليتشان ادامه مى دهند. بچه هاى آب سرگرم يك پروژه داغ براى چاپ كتاب هستند. «تيشتر». موكل باران. نويسنده و تصويرگر كتاب، على اكبر عباسى از بچه هاى عضو NGO است. حاجى براتى مى گويد: «كار صفحه بندى و صحافى كتاب انجام شده اما طبق معمول با بحث بودجه و نقدينگى مواجه شده ايم و براى چاپ آن دنبال حمايت مى گرديم. اين صرفاً يك كار فرهنگى است و ما دنبال نفع مالى نيستيم. احتمالاً بخواهيم بعد از چاپ كتاب هم نمايشگاه عكس و كاريكاتور درباره آب برگزار كنيم.

آنها تا به حال با صدنفر عضو رسمى و حدود سه هزارنفر عضو افتخارى بيش از سى برنامه برگزار كرده اند. طبق آمار وزارت كشور حدود سيصد تشكل غيردولتى در استان تهران فعاليت مى كنند و بچه هاى آب خودشان را جزو پانزده گروه اول و فعال اين تشكل ها محسوب مى كنند. چندنمونه از برنامه هاى اجراشده توسط گروه بچه هاى آب عبارت است از:
برگزارى هفته هاى تكريم آب در مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش (زمستان ۸۰)، برگزارى كوه پيمايى هفته صرفه جويى (تير۸۱) ، برگزارى تور كارگاه درياچه گهر (مرداد ۸۲) ، برگزارى تور كارگاه هم انديشى آب و توسعه پايدار كردستان (شهريور ۸۲)، شركت در مراسم پاكسازى رودخانه سد كرج (مهر ۸۲)، شركت در جشنواره زمين پاك (فروردين ۸۴)، برگزارى پروژه فرهنگى نگهدارى حريم رودخانه ها (تابستان ۸۴) و ...

در كاسه گلى آب ريخته اى و كنار قرآن، روى سينى گذاشته اى. چشم هاى خيس از اشكت را پاك كرده اى تا آن كه مى رود، گريان نبيندت. آب را پشت سرش مى ريزى به انتظار روزى كه دوباره برگردد.

سر سفره عقد نشسته اى و به آينه روبرو خيره شده اى. به عكس آب كه در آينه افتاده. خودت خواستى كاسه آب را به نشانه روشنايى سر سفره ات بگذارند، با گل و شمع هايى كه روى آن روان هستند.

خسته از تمام بى قرارى ها، شكايت ها، نااميدى ها به خانه مى رسى و به دنبال لحظه اى براى فراموشى ، تنت را به آب مى سپارى. آب، تمام غصه هايت را مى شويد.

خواب بدى كه ديده اى را مى خواهى براى مادربزرگ تعريف كنى . مى گويد: «هيس! به هيچ كس نگو. برو كنار آب روان و به آب بگو. خواب بدت را آب با خودش مى برد.»

دلم براى آب مى سوزد. بار تمام سختى هايمان به دوش اوست. نگرانى ها، انتظارها، غصه ها، فكرها ... و تمام پس مانده هايمان. چطور دلت مى آيد با روشنايى چنين كنى؟

منبع: ايران، 25 آبان