Sunday, 19 January 2020
يكشنبه ۲۹ دي ۱۳۹۸
 

دموكراسي در دانشگاه،اشكوري

دموكراسي در دانشگاه، انتخاب رييس دانشگاه توسط هيات علمي و دانشجويان است

ايسنا :مراسمي توسط انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده‌ي امور اقتصادي و دارايي با عنوان جنبش دانشجويي و حقوق بشر برگزار شد.
در جامعه‌اي كه آزادي مطبوعات، بيان، عقيده و انتخاب حكومت و انتقاد به آن وجود نداشته باشد حقوق بشر و دموكراسي و آزادي حاكم نيست
حسن يوسفي اشكوري در ابتداي اين مراسم با اشاره به حادثه‌ي سقوط هواپيما، خواستار پاسخگويي مسوولان و پيگيري علت حادثه شد.
وي در ادامه با گراميداشت همه‌ي شهداي دانشگاه از آغاز تاكنون، به ويژه شهداي 16 آذر اظهار داشت: بحث بر سر حقوق بشر به ما اختصاص ندارد بسياري از كشور‌هايي هم كه پرچمدار حقوق بشر هستند خود در برخي موارد ناقض آن هستند. از جمله، آمريكا، فرانسه، انگليس، اما نكته‌ي مهم اين است كه بنياد‌هاي اسلامي حقوق بشر كدامند؟
يوسفي اشكوري ادامه داد: همه‌ انسان‌ها از نظر انسانيت مساوي به دنيا مي‌آيند و از حقوق مساوي برخوردار هستند يعني انساني داراي حقوقي است به اعتبار اينكه صرفا انسان است. يعني انسان منهاي عقيده، انسان منهاي نژاد، انسان منهاي ثروت و انسان منهاي منزلت اجتماعي و جنسيت داراي حقوقي است.
وي با تاكيد بر اينكه انسان داراي اختيار و قدرت انتخاب است، گفت: همچنين مساوات در استفاده از اختيار كه همان مفهوم آزادي به مفهوم مدرن كلمه است. وقتي مساوات را مي‌پذيريم يعني انسان آزاد آفريده شده و در انتخاب هم هيچ انساني نسبت به ديگري برتري ندارد.
وي همچنين با بين اينكه در جامعه‌اي كه آزادي مطبوعات، بيان، عقيده و انتخاب حكومت و انتقاد به آن وجود نداشته باشد حقوق بشر و دموكراسي و آزادي حاكم نيست اظهار داشت: بايد به اين نكته توجه كنيم كه گسترش دموكراسي خواهي و عدالت طلبي در دنياي آينده اجتناب ناپذير است و اگر ما مسلمانان بخواهيم از آزادي و عدالت برخورار باشيم بايد به دنبال راه بود.
وي ادامه داد: بايد با تفكر سنتي ديني نقادانه برخورد كنيم همچنين با دستاورد‌هاي حقوق بشر از جمله دموكراسي خواهي نيز نقادانه برخورد كنيم. من نمي‌خواهم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را وحي تلقي كنم.
اشكوري سپس درباره‌ي عدالت گفت: عدالت فقط اقتصاد و شعار و حرف نيست، آزادي و دموكراسي مصداق عدالت است.
وي ادامه داد: مشكل ما امروز در بحث نظري حقوق بشر، آزادي و عدالت نيست چرا كه در مقام حرف بين راست و چپ اختلافي وجود ندارد و دعوا بيشتر روي عمل است البته كساني هم كه در لفظ دعوايي نمي‌كنند.
اشكوري سپس افق آينده‌ي جنبش دانشجويي را روشن عنوان كرد و گفت: آنچنان كه عده‌اي تصور مي‌كنند اوضاع بد نيست و دموكراسي و آزادي خواهي و تمدن و فرهنگ بايد به تدريج صورت بگيرد. اين كه مي‌گويم آينده‌ي ايران و جنبش دانشجويي روشن است را در اوج پيروزي اصلاح طلبان نيز بيان كردم و امروز پس از پنج سال تحمل زندان با تمام تجربياتم دوباره تكرار مي‌كنم. همان روز هشدار دادم كه بسياري از ناكامي‌هاي ما ممكن است اين باشد كه برخي از اصلاح طلبان مردم را تنها بگذارند.
من به آزادي، اراده و اختيار اعتقاد دارم و به نظرم به ميزاني كه آزادي توسعه مي‌يابد، عقلانيت هم به جلو خواهد رفت.
وي گفت: پس از هشت سال اصلاح طلبي، عقلانيت بهتر شده و آگاهي سياسي افزايش پيدا كرده است.
اشكوري ادامه داد: متاسفانه نها‌د‌هاي دموكراتيك در دانشگاه بسيار رو به ضعف رفته است. از جمله‌ي دموكراسي در دانشگاه، انتخاب رييس دانشگاه توسط هيات علمي و دانشجويان است و انجمن‌هاي اسلامي و انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند در انتخاب رييس دانشگاه‌ موثر باشند.
اشكوري نهاد‌هاي مدني را پاسدار آزادي و دموكراسي و حقوق بشر دانست و گفت: با وجود اين نهاد‌ها ديگر نمي‌توانند عامليت را از بالا به مردم تحميل كنند. ضعف ما در طول هشت سال اصلاحات پا نگرفتن نهاد‌هاي مدني است و اگر اين كوتاهي نبود شايد در انتخابات نهم وضعيت بهتري داشتيم البته همه‌ي بار به روي دوش دانشجويان نيست اما جنبش دانشجويي مي‌تواند پيشتاز جامعه‌ي مدني باشد.
وي همچنين شعار نقد قدرت و دوري از آن را براي جنبش دانشجويي مثبت ارزيابي و تاكيد كرد: منظور از نقد قدرت در جامعه‌ي مدني قهر با قدرت نيست چرا كه لازمه‌ي اصلاح طلبي اين است كه تفكر براندازي و قهر و خشونت و دعوا وجود نداشته باشد و همه افكار چپ و راست و نوگرا و سنت گرا يكديگر را به رسميت بشناسند در حالي كه امر به معروف و نهي از منكر نيز وجود داشته باشد. به خداوند توكل و با فكر و انديشه و تدبير حركت كنيد.
در ادامه‌ي اين مراسم «اديبي» مسوول بسيج دانشجويي دانشكده‌ي امور اقتصادي و دارايي نيز با استقبال از وجود جلسه‌هاي اين چنيني و وجود تضارب آرا در دانشگاه، با بيان پرسشي از يوسفي اشكوري گفت: حقوق بشر از چه مكتب فلسفي پايه مي‌گيرد و اساس حقوق بشر در كدام پارادايم است؛ خدا محور است يا انسان محور؟ و حق الله در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر چه جايگاهي دارد؟
يوسفي اشكوري پاسخ داد: حقوق بشري كه در غرب تدوين شده انسان محور است، لذا من به دموكراسي و حقوق بشر اعتقاد دارم اما نه حقوق بشري كه به بهانه انسان محوري در برابر خدامحوري است.
وي افزود: آيا در نگاه اسلامي كه از آن صحبت مي‌كنيد من حق اظها نظر دارم يا نه، آيا مطبوعات مي‌توانند آزاد باشند يا نه؟ آزادي بي نهايت نيست و قانون دارد، در قانون اساسي خودمان و در حقوق بشر هم هست كه نبايد كسي را به خاطر اعلام نظرش شكنجه كرد. در اعلاميه حقوق بشر موضوع حق الله وجود ندارد و نمي‌توان آن را قياس كرد، تدوين آن هم تنها بر اساس تجربه‌هاي تلخ و جنگ‌ها بوده است.

--------------------------------------------------------------------------------