Tuesday, 21 January 2020
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
 

بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی

تاًمین عدالت و کمک به استقرار دموکراسی از تعهدات اساسی بنیاد است. بنیاد عبدالرحمن برومند بر آن است که آموزش و تقویت فرهنگ مردم سالاری و اشاعه اندیشه حقوق بشر از شرائط ضروری استقرار و ثبات دموکراسی در ایران می باشد.

گشایش سایت "امید، یاد بودی در دفاع از حقوق بشر"
اطلاعیه

http://www.abfiran.org
omid@abfiran.org

بنیاد عبدالرحمن برومند مفتخر است که گشایش سایت "امید، یاد بودی در دفاع از حقوق بشر" را به اطلاع عموم برساند.
طرح "امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر" پایگاه داده هایی (دیتا بیس) در تارنما (اینترنت) است و به یاد قربانیان نقض حقوق بشردر ایران.این طرح که در مرحله اوٌل به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است، در مراحل بعدی جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به نقض حقوق بشر در ایران پس از دهم دسامبر ۱۹۴۸ را نیز در دستور خود خواهد گذاشت.
وجود نام قربانیان در پایگاه داده های امید به معنای موافقت یا مخالفت با عقاید و مشی سیاسی آنها نیست. ثبت اسامی در امید بدون توجه به افکار، نظرات و اعمال ایشان صورت می گیرد. این افراد همگی در روندی که منجر به اعدام یا ترور آنان شده است از برخی یا تمامی حقوق بشر محروم مانده اند. یگانه هدف امید، دفاع بی طرفانه ازحقوق بشر است.
"امید" شامل فهرست قربانیان به دو زبان انگلیسی و فارسی می باشد. این پایگاه دارای یک موتور جستجواست که به بازدید کنندگان امکان می دهد تا جستجوی خود را بر اساس نام، جنس، ملیت و یا مذهب، تاریخ یا محل اعدام، اتهامات وارده و نحوه اجرای حکم دنبال کنند. هرقربانی دارای پرونده جداگانه ایست که در آن چگونگی نقض حقوق بشر در مورد وی به اطلاع عموم می رسد.
انگیزه بنیاد عبدالرحمن برومند درایجاد "امید " از طرفی تجلیل از خاطره قربانیان است و از طرف دیگر اقدامی است در راه احقاق حق مردم ایران و جامعه بین الملل برای شناخت حقیقت. هدف "امید " پاسخگویی به بی عدالتی، پریشانی و حس نفرتی است که پی آمد طبیعی نقض مستمر حقوق بشر است. ستمدیدگان نیازمند آنند که جامعه آنچه را که بر آنها رفته است تصدیق نماید و مسئولیت آن را به عهده بگیرد. آرامش عمومی و ثبات دموکراسی آینده ایران تأمین نخواهد شد مگر جامعه واقعیت نقض حقوق بشر را که قربانیان متحمل شده اند بپذیرد و صدمات ناشی از آزار و خشونت سیاسی را اذعان نماید. به رسمیت شناختن این امر گذار از مرحله تعیین کننده ای برای برپائی دموکراسی است.
نظامی که بر آزار و سرکوب شهروندانش بناشده ابایی نخواهد داشت که ترور را دربرنامه سیاست خارجی خود قراردهد؛ حضور نام قربانیانی از دیگر ملت‌ها در امید، گواه این واقعیت است. گروگانگیری و بمب گذاری در خارج از مرزها ی کشوراز نخستین نشانه های طبیعت تروریستی جمهوری اسلامی ایران بوده است. همجواری قربانیانی از ملیت های مختلف، ایرانی، عراقی، فرانسوی، آمریکایی، اسرائیلی، ژاپنی، لبنانی، آرژانتینی و غیره، به بازدید کننده نشان می دهد که خصومت و تنش میان ملت ها و فرهنگ ها نیست، بلکه بین دموکراسی و خودکامگی است.
دولت جمهوری اسلامی تا به امروز مانع از انجام تحقیقاتی کامل درباره نقض حقوق بشر توسط نهادهای مستقل شده است، به ناچار این وظیفه را سازمان های غیر دولتی به عهده گرفته اند. بنیاد عبدالرحمن برومند با ایجاد این یادبود، قدم در راهی گذاشته که پیش از این، بسیاری از نهاد های دولتی و غیر دولتی درسراسر جهان پیموده اند. کشور هایی چون آلمان، آرژانتین، گواتمالا، شیلی، پرو، السالوادر، آفریقای جنوبی و روسیه گذاربه سوی دموکراسی را با تأسیس " یاد بود" ها و "کمیسیون های ملی برای حقیقت و عدالت" تحکیم کرده اند.
"امید " نمی تواند و نمی خواهد جایگزین یک "کمیسیون ملی برای حقیقت و عدالت" شود. اما شاید بتواند مشوقی قوی برای تشکیل یک کمیسیون رسمی مستقل برای کشف حقیقت باشد.

در باره ی بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی (مردم سالاری ) در ایران نهادی است غیر انتفاعی و غیر دولتی که به یاد دکتر عبدالرحمن برومند، وکیل دادگستری و یکی ازهواخواهان فعال دموکراسی در ایران، پایه گزاری شده است. او زندگی خود را وقف پیشبرد دموکراسی کرد و به همین دلیل به تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۷۰ در پاریس، به احتمال قوی به دست مأمورین جمهوری اسلامی، ترور شد. بنیاد برومند مستقل است و وابستگی سیاسی به هیچ گروهی ندارد؛ هدف بنیاد پی گیری آرمان های دکتر عبدالرحمن برومند است.
تاًمین عدالت و کمک به استقرار دموکراسی از تعهدات اساسی بنیاد است. بنیاد عبدالرحمن برومند بر آن است که آموزش و تقویت فرهنگ مردم سالاری و اشاعه اندیشه حقوق بشر از شرائط ضروری استقرار و ثبات دموکراسی در ایران می باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ ودیگر اسناد و ابزار حقوقی مربوط به آن رهنمون این بنیاد است. بنیاد عبدالرحمن برومند به ارزش های مندرج در اعلامیه مذکور و جوهر جهانی حقوق بشر و آزادی های فردی باور دارد و اساس فعالیت های خود را بر این اصل قرار می دهد که باید تمام این حقوق بدون استثناء وهیچگونه تبعیض جنسی، نژادی، ملی، اجتماعی، مذهبی و عقیدتی مورد حفاظت قرار گرفته و ترویج شود. با علم به اینکه عدم جبران موارد نقض حقوق بشرمانعی است جدی در مقابل استقرار دموکراسی، بنیاد عبدالرحمن برومند برای اجرای عدالت، احقاق حقوق و اعاده حیثیت همه قربانیان نقض حقوق بشر کوشش خواهد نمود.
بر پایه اصول مذکور، بنیاد خود را موظف می داند در جهت گسترش آگاهی عموم در مورد دموکراسی و حقوق بشر گام بردارد. بنیاد عبدالرحمن برومند امیدواراست به اعاده حیثیت از قربانیان بی شمار نقض حقوق بشر در ایران از طریق تحقیق، جمع آوری و نشر اطلاعات یاری رساند.
بنیاد عبدالرحمن برومند در فروردین ماه سال ۱۳۷۰ به ابتکار لادن و رویا، فرزندان عبدالرحمن برومند به ثبت رسید.