Monday, 27 January 2020
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
 

جامعه شناسی حودمانی / محمد علی ابطحی

۲۲ اسفند ۱۳۸۴
جامعه شناسی ایرانیان از نگاه متفاوت

معمولا ما عادت داریم که از خوبی ها های تاریخمان یاد می کنیم. اخیرا و با تأخیر کتاب جامعه شناسی خودمانی، نوشته ی حسن نراقی را خواندم. این کتاب با بی پروایی خاصی نکات منفی تاریخی ما ایرانیان را لیست کرده است. عناوین این نکات این هاست: با تاریخ بیگانه ایم، حقیقت گریزی و پنهان کاری، ظاهر سازی، قهرمان پروری و استبداد زدگی، بی برنامگی، ریاکاری و فرصت طلبی، احساساتی بودن و شعار زدگی، ایرانیان و توهم دائمی توطئه، مسئولیت ناپذیری، قانون گریزی و میل به تجاوز، توقع و نارضایی دائم، حسادت و حسدورزی، صداقت، همه چیز دانی ما و نمونه های دیگری از خلقیات ما ایرانیان.آقای نراقی، در هر فصلی، کلی موارد تاریخی را ذکر کرده است که فکر می کنم برای ما ایرانیان ضروری است، خودمان گاهی نگاه نقادانه به خودمان و تاریخ مان داشته باشیم. این کتاب تا کنون بیش از ۱۳ چاپ داشته است. شاید راه حلی در این کتاب نباشد و همین مسأله خواننده را به یک یأس جدی و تاریخی برای اصلاحات می کشاند. اما دانستن عیب هایمان مقدمه اولیه برای اصلاح است. ضمن آن که معتقدم تغییرات زیادی در این رفتارها در شرف وقوع است. نکته ی مهم دیگری که در این کتاب مرتب به آن اشاره رفته اینکه: دولتی ها هم همیشه از همین مردم بوده اند؛ با همان عقایدی که این سوی میز هستند، در آن سوی میز ریاست هم با همین عقاید می روند و مشکل دولت، ملت را این گونه حل می کند و همه را به یک اندازه مقصر می داند.

اگر حاضریم خود را مخاطب این کتاب بدانیم و خود را استثنا ندانیم، خواندن این کتاب مفید است. کتاب را انتشارات اختران منتشر کرده است.


بر گرفته از وبنوشت