Thursday, 23 January 2020
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 

جلسه‌ آشنايی کانون‌های وکلای شهرستان‌ها با طرح ارتقای حقوق بشر، هدف اصلی طرح، تقويت فرهنگ حقوق بشر است، ايسنا

6
جلسه‌ آشنايی کانون‌های وکلای شهرستان‌ها با طرح ارتقای حقوق بشر، هدف اصلی طرح، تقويت فرهنگ حقوق بشر است، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

صبح روز پنج‌شنبه جلسه‌ای در راستای آشنايی کانون‌های وکلای شهرستان‌ها با طرح ارتقای حقوق بشر و دسترسی بيشتر به عدالت که کانون وکلا يکی از مجريان آن است، تشکيل شد که در آن برخی از نمايندگان کانون‌های وکلای شهرستان‌ها از جمله کانون فارس، بوشهر و کهگيلويه و بريراحمد، همدان، آذربايجان شرقی و اردبيل، خوزستان و لرستان و کردستان حضو داشتند.

حسين عسکری‌راد، نماينده کانون وکلا در اجرای طرح ارتقای حقوق بشر و دسترسی بيشتر به عدالت درباره اين جلسه به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: يک طرح ملی بين سازمان ملل و وزارت امور خارجه تحت عنوان طرح ارتقای حقوق بشر و دسترسی بيشتر به عدالت انجام می‌شود که ۸ مجری همکاری دارند که ترکيبشان دولتی، دانشگاهی و نهادهای مدنی است.

وی با بيان اين‌که کانون وکلا يکی از مجريان طرح است، افزود: با توجه به اين‌که کانون وکلا چند دوره آموزش حقوق بشر و همايش برگزار کرد، تصميم گرفتيم جلسه‌ای برای آشنايی وکلا و کارآموزان شهرستان‌ها نيز داشته باشيم تا نگاه آنها نيز به قوانين، نگاه حقوق بشری باشد. امروز جلسه در همين راستا برگزار شد تا کانون‌های شهرستان‌ها امکانات، ظرفيت‌ها و توانايی‌هايشان را برای شرکت در اجرای طرح در شهرستان‌ها مطرح کنند.

نماينده کانون وکلا در اجرای طرح ارتقای حقوق بشر ۸ مجری ديگر اين طرح را کميسيون حقوق بشر اسلامی، انجمن صنفی روزنامه نگاران، انجمن دفاع از قربانيان خشونت، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی شهيد بهشتی، دانشگاه مفيد قم، معاونت آموزشی و تحقيقات قوه قضاييه برشمرد.

***

مصفا درجلسه آشنايی وکلا باطرح ارتقای حقوق بشر:
طرح،تشخيص نقض حقوق بشر نيست
حقوق بشر سياسی نيست اما سياسی نگاه می‌شود

مدير ملی طرح ارتقای حقوق بشر به بيان اهداف طرح ظرفيت سازی برای ارتقای حقوق بشر و دسترسی بيشتر به عدالت پرداخت و گفت: بايد قدم‌ها را محکم ولی آرام آرام بدون به چالش کشيدن ارزش‌های اساسی برداشت.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، نسرين مصفا در جلسه‌ای که به منظور آشنايی کانون‌های وکلای شهرستان‌ها با طرح ارتقای حقوق بشر و دسترسی بيشتر به عدالت گفت: طرح ظرفيت سازی ملی برای ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت يک طرح گروهی و گسترده است که در چارچوب برنامه همکاری دولت جمهوری اسلامی ايران با برنامه UNDP درحال انجام است.

وی با بيان اينکه اين طرح بخشی از طرح جامع همکاری دولت ايران با برنامه عمران ملل متحد است افزود: دو طرح ديگر طرح جامع، تقويت جامعه مدنی و تمرکززدايی و زمامداری مطلوب است که فعلا تنها طرح حقوق بشر مطرح است و سند طرح که درحال حاضر درسايت طرح به آدرس undpcphr.ir است حاصل کار جمعی است.

رييس مرکز مطالعات حقوق بشر اضافه کرد: در نهايت سند در شهريور ۱۳۸۴ امضا شد. از بهمن ۸۴ فعاليت عملی شروع شد. ظرفيت‌سازی ملی برای حقوق بشر هدف طرح است که درجست‌وجوی همکاری نهادهای فعال حقوق بشر و سازگاری و تطبيق قوانين داخلی و همسويی با اسناد بين‌المللی حقوق بشر، نفی هر گونه خشونت و ارتقای حقوق بشر درسطح جامعه با تاکيد بر تقويت فرهنگ عمومی در سطح بشر است.

مصفا مجريان اين طرح را دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشگاه مفيد قم، کانون وکلا، کميسيون حقوق بشر اسلامی، انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، سازمان دفاع از قربانيان خشونت و معاونت آموزش قوه قضاييه برشمرد و ادامه داد: اين مجريان بايد کار گروهی انجام دهند. دانشگاه تهران به دليل سابقه قبلی همکاری که داشت به عنوان مجری هدايت گر انتخاب شد. اساس کار بر گروهی انجام شدن فعاليت‌هاست.

وی ادامه داد: تاکيد فعاليت‌ها قبلی UNDP بيشتر در تهران متمرکز بود از زمانی که طرح را آغاز کرديم، مراحل اوليه تشکيل هيات‌های مجری طرح بوده، حقوق بشر از مسايل حساس جامعه است. بايد قدم‌ها را محکم ولی آرام آرام بدون به چالش کشيدن ارزش‌های اساسی برداشت. حقوق بشر خودش موضوع سياسی نيست ولی حتی در سطح بين‌المللی به عنوان يک موضوع سياسی به آن نگاه می کنند. ايران هم از اين امر مستثنی نيست.

مدير طرح ارتقای حقوق بشر، اين طرح را تجربه منحصر به فردی دانست و گفت: اين طرح مجموعه دانشگاهی، دولتی و غيردولتی را گردهم می‌آورد. نهادها دارای ظرفيت‌ها، توانايی‌ها و اهداف مختلف هستند. چالش‌هايی هم در کنار آن هست که خوشبختانه به عنوان چالش‌های اساسی مطرح نشده است.

وی درباره فعاليت‌های طرح توضيح داد: عمده فعاليت‌های طرح در زمينه آموزش در قالب کارگاه‌های آموزشی و راه‌اندازی دوره دکترای حقوق بشر، کارگاه‌های آموزشی برای مربيان حقوق بشر و انجام سمينارهای آموزشی است. دانشگاه‌های مختلف کارگاه‌های حقوق بشر درزمينه‌های مختلف برگزار کردند. کميسيون حقوق بشر اسلامی کارگاه‌های متعددی دربرخی شهرستان‌ها برگزار کردند.

مصفا با بيان اينکه معاونت قوه قضاييه نيز فعاليت‌هايش را از طريق تدوين بروشورها اجرا کرده است، به راه اندازی کلينيک‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: اين کار نيازمند زمان مشخصی است. يکی ديگر از فعاليت‌های طرح، انجام کارهای پژوهشی است تا بتواند به گسترش ادبيات حقوق بشر در سطح جامعه کمک کند. حقوق بشر سال‌ها قبل يک مقوله محدود بود امروزه کتب فارسی بيشتری به چاپ رسيده است.

وی خاطر نشان کرد: برای جلوگيری از موازی کاری و باطل کاری سعی شد کارپژوهشی در اين زمينه انجام شود که چه کارهايی تاکنون صورت گرفته است. همچنين حمايت از فعاليت‌های دانشجويی حقوق بشر از جمله کارهايی بوده که سعی شده از وجود و پتانسيل دانشگاه استفاده شود.

وی با اشاره به برگزاری روز جهانی حقوق بشر در ۱۹ آذر ماه افزود: يکی ديگر از فعاليت‌ها حمايت از مدافعان حقوق بشر است. طرح عنوان ظرفيت‌سازی ملی را دارد ان‌شاءالله بتوانيم يک برنامه ملی برای آموزش حقوق بشر تدوين کنيم که اين کار ساده نيست و نياز به تعاملات با حکومت دارد. وزارات امور خارجه حمايت‌های لازم را به عمل آورد.

مصفا با بيان اينکه بودجه طرح برای ۵ سال ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار است اظهار داشت: می‌بينيم بودجه خيلی بالايی ندارد که آن هم به تساوی تقسيم نمی‌شود بلکه به نسبت حجم کاری که انجام می‌دهند تقسيم می‌شود. به هر حال همکاری بين‌لمللی ارزشمند است زيرا تبادل انديشه و حمايت‌هايی صورت می‌گيرد که اميدواريم در نهايت به تقويت حقوق بشر در جامعه کمک کنيم.

مصفا در پاسخ به سوال رييسی - عضو هيات مديره کانون وکلای فارس- درباره زمان و خروجی محسوس طرح گفت: زمان اجرای طرح از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ قرار بود انجام شود اما هم تدوين و هم امضای سند طول کشيد که ممکن است تا ۲۰۱۰ به طول انجامد. هدف اصلی طرح تشخيص نقض حقوق بشر نيست. طرح بيشتر بر مبنای اقدامات پژوهشی می‌خواهد به آموزش حقوق بشر کمک کند. هدف اصلی تقويت فرهنگ حقوق بشر است.

مصفا در پاسخ به سوال اولی‌پور از کانون خوزستان و لرستان درخصوص نحوه ارتباط مستقيم افراد با سازمان‌ها و نهادهای اجرايی و گسترش طرح در شهرستان‌ها گفت: نهادهای عنوان شده تنها مجری اين طرح هستند. کلينيک حقوق شهيد بهشتی به مردم خدمات می‌دهد و معاونت آموزش قوه قضاييه نيز بروشورها را به شهرستان‌ها می‌فرستد البته طرح‌ها محدوديت خودش را دارد.

در ادامه نماينده کانون وکلای کردستان خاطر نشان کرد که اين بروشورها در سنندج توزيع نشده‌اند و نماينده کانون فارس نيز اين مساله را درباره شيراز تاييد کرد.

نماينده کانون وکلای آذربايجان شرقی سوال کرد: شما گفتيد ديده‌بانی حقوق بشر منظور اين طرح نيست و جنس اين طرح آموزشی و ترويجی است درحالی‌که صحبتی از آموزش و پرورش صورت نگرفت؟

مصفا پاسخ داد: قرار است با توجه به تجارب طرح برنامه ملی آموزش حقوق بشر را تدوين کنند. سازمان برنامه‌ريزی و تدوين کتب درسی فعاليت‌هايی کردند و پيشنهاداتی دادند اما کار دارد به کندی صورت می‌گيرد. حتی قرار بود که کارگردانان مورد آموزش قرار بگيرند که اين مسايل در قالب برنامه ملی هست ولی در اين طرح پيش بينی نشده است. اساس بيشترين تاکيد بر آموزش بشر گذاشته می‌شود اما اين آموزش هم بايد برنامه‌اش تدوين شود. رعايت حقوق بشر يک فرايند است.

توران شهرياری - عضو کميسوين حقوق بشر و عضو هيات مديره کانون وکلای دادگستری - نيز ابراز عقيده کرد: اين قدم موثری است. برای رعايت حقوق بشر بايد فرهنگ جامعه بالا رود و بايد همکاری بين دولت و تمام ارگان‌ها باشد.

نماينده کانون کردستان نيز پيشنهاد داد‌: راهکارهايی که هر کانون می‌تواند کمک کند بحث شود.

مصفا خاطر نشان کرد: بايد اين باور ايجاد شود که حقوق بشر بيگانه نيست چيزی است که در درون فرهنگ ما وجود داشته است. حقوق بشر از خانه شروع می‌شود يعنی رعايت حقوق بشر را بايد از خانه شروع کرد.

دکتر رهايی نيز نماينده دانشگاه مفيد قم دراين جلسه گفت: اگر طرح موفق شود ۸ مجری را به هم نزديک کند، خود دستاورد مهمی است. وکلا به عنوان پاسداران حقوق بشر شناخته می‌شوند اما در کشور اين جنبه از کانون مورد توجه قرار نگرفته است. وکلا به همت شخصی کار کردند ولی کانون وکلا به عنوان يک مجموعه بايد به عنوان نماد حقوق بشر شناخته شوند.

همچنين يکی از نمايندگان انجمن تاريخ و ميراث فرهنگی در کرج اظهار داشت: ما مجوزی در شهر کرج داريم. در حال نصب کردن کيوسک‌های فناوری اطلاعات هستيم که مشاوره‌های حقوقی انجام دهند.

رييسی، ‌عضو هيات مديره‌ی کانون وکلای فارس درباره فعاليت‌های کانون‌ فارس در زمينه حقوق بشر گفت: اعلام آمادگی کامل برای همکاری با طرح مطرح می‌کنم. وکلای دادگستری فارس در سال ۸۲ کميسيون حقوق بشر را تاسيس کردند درکنار جوامع مدنی در استان‌ها اغلب کارگاه‌ها آموزش متعدد و همکاری خوبی با ساير نهادهای مدنی داشتند. همچنين منشور ملی حقوق دانش‌آموز از سوی اعضازی کانون وکلا تدوين يافته و ساير اعضای کانون و وکلای جوان بسيار علاقه‌مند هستند که همکاری کنند.

نماينده کانون کردستان نيز گفت: کانون کردستان هنوز يکسال را تمام نکرده است ولی بيش از ۴ سال است درسنندج مشاوره به زندانيان در محل زندان ارايه می‌کند و پتانسيل خوبی در خصوص سازمان‌های غير دولتی شهرستان وجود دارد.

نماينده کانون آذربايجان نيز گفت: اگر بخواهيم مساله را سياسی کنيم کار درست را نمی‌توانيم انجام دهيم. بيشتر نقض حقوق بشر نيز در حوزه‌های غير سياسی است.

ملکی، عضو کميته حق دفاع کانون مرکز و عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان پيشنهاد داد: اگر امکان داشته باشد زمينه آموزش کنوانسيون حقوق کودک در کانون‌ شهرستان‌ها فراهم شود.

مهرنوش نجف آبادی، نماينده کانون همدان گفت:‌ کانون همدان در تير ۸۳ تاسيس شده و ما کميسيون رسمی حقوق بشر نداشتيم. در هيات مديره آيين‌نامه آن تصويب شد و قرار است تصويب ‌شود. به جز بحث آموزش عمومی، تغيير نگرش کارآموزان بايد مطرح شود و بدانيم مباحث مربوط به ميراث فرهنگی و محيط زيست نيز حقوق بشری است.