Monday, 27 January 2020
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
 

جامعه شناسی اندیشه ورزی و اندیشه سوزی درایران


موانع فرهنگی توسعه تحقیق درایران
جامعه شناسی اندیشه ورزی و اندیشه سوزی درایران
نویسنده: علی طایفی
دراین کتاب که محصول یک طرح پژوهشی در سطح ملی است، ضمن مروری بر فرهنگ و الزامات فرهنگی توسعه علم در غرب و نظریه های جامعه شناسان حوزه علم، به مطالعه ویژگیهای فرهنگ عمومی پرداخته شده و ازاین رهگذر مجموعه ای از خصایص فرهنگی موثر بر توسعه و عدم توسعه علم در ایران بدست آمده است. دراین کتاب موانع فرهنگی توسعه علم یا پژوهش در بین پژوهشگران شش گروه اصلی علمی کشاورزی، پزشکی، علوم پایه، فنی ومهندسی، عبوم انسانی، و هنر مورد بررسی قرار گرفته است. موانعی از قبیل تقدیرگرایی، نقلید، تعصب، خاص گرایی، تقدس گرایی و .... مولفه هایی از این دست از مهمترین یافته های این کتاب می باشد. برای سفارش خرید این کتاب با این شماره موبایل درایران تماس بگیرید: 00989123140187