Thursday, 23 January 2020
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 

آرامش د وستدار

01.05.08 | مقاله | آرامش دوستدار
شناخـت: دروغ بـزرگ فرهنـگ ما
فرهنگ ما دینی‌ست. یعنی بر بنیادی ناپرسیده و نیندیشیده پی‌ریزی شده و بالا رفته، به‌همین‌جهت نیز از چنگ اقتدار آن بنیاد هرگز بدر نیامده است. با چنین میراثی كه هیچگاه دانسته و از فاصله در آن ننگریسته‌ایم تا جلوه‌های روانی و روحی خود را در نهاد آن و التهابات رستاخیـزی آن را در تظاهرات وجودی خود بازیابیـم و از این مجرا خود را نقد و برآورد كنیم، طبیعتاً درآینده‌ای كه ادامة آن گذشته باشد نیز قادر به تغییر اساسی خود نخواهیم بود. ادامه...
01.05.08 | مقاله | آرامش د وستدار
معجـونـی از شـیادی و سـبك مغـزی
فرهنگ دینـی ما توانستـه ماهیـت ما را برای خودمان ناشناختی سازد. در مكانیسم خودكار چنین جعل و تزویری‌ست كه ما در حلاج‌ها و شمس‌ها «اته‌ایست»‌های ایرانی‌ـ اسلامی ‌كشف می‌كنیم! انگار اته‌ایسم هنر زرگری یا شمایل‌سازی‌ست كه بشود آن را به‌صرف ذوق و استعداد اختراع كرد، یا با تقلید و ممارست نزد استادكاری آموخت. ادامه...
01.05.08 | مقاله | آرامش دوستدار
پدیده‌ی «فاحشگی نو»
بغرنجها در جامعة‌ ما درست آنجا هستند که دیده نمی‌شوند. اگر بغرنجها به‌آسانـی دیده مـی‌شدند، مستقیماً سـر راه آدمهـا بودند، نمی‌شد آنها را بغرنج نامید. همـه‌چیـز در جامعـة ما چنان مسـخ شده و تغییر ماهیت داده که نه فقط شناختش به دشواری صورت می‌گیرد، بلکه بدتر از آن حتا بُرد و مکانیسم اجتماعی‌اش در تاریکی باقی می‌ماند. پدیدة «فاحشگی نو» یکـی از این بغرنجهای مخـرب است. ادامه...
30.04.08 | گفت‌وگو | آرامش دوستدار
روشنفکر بومی ميان غرب و شرق
ما در رفتارمان نسبت به خودمان و نسبت به غرب، بیگناهان فطری و همواره از پیش شهید‌شده هستیم. همیشه در پی اسباب و عللی می‌گردیم که ما را موجه نماید، در وهلهء اول از نظر سیاسی و نتایج وخیم غیرقابل انکارش. ادامه...
30.04.08 | گفت‌وگو - بخش نخست | آرامش دوستدار
سپهرِ عمومی مباحثه میانِ روشنفکران ایرانی و پیش شرط‌های گفت وشنودِ انتقادی
روشنفکری را فقط و فقط به اثرش می‌شود شناخت و به از پا نایستادنش؛ به اینکه در جُستن، یافتن و گشودن بغرنج‌ها از پا ننشیند. نه اینکه به جای این کار توانفرسا ادای کتاب نویسی و دیالوگ را درآورد، با سر و وضعی آراسته و مناسب برای اینگونه صحنه سازی‌ها و نمایش‌هایی که از دروغ و تظاهر نشأت می‌گیرند. ادامه...

صفحه­ی نخست
درباره­ی آرامش دوستدار
معرفی کتاب­ها
گزین‌سخن­ها
بایگانی
درباره این سایت
©aramesh-dustdar.com
استفاده از مطالب این سایت، تنها با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز است.