Monday, 27 January 2020
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
 

معرف فرنگیس حبیبی / از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی

مدرنیت چیست؟ چه موئلفه هایی دارد؟ این مفهوم چگونه به ایران رسیده است و جامعه و فرهنگ ایرانی با آن چگونه روبرو شده است؟ مدرنیت، که در ذات خود بحران زاست، در اصطکاک با سنت چه بحران هایی را در زمینۀ درک هویت فردی و اجتماعی، زبان، هنر، روابط جنسی و جنسیتی بوجود آورده است؟

داریوش برادری که تحصیلات خود را در رشته های روانشناسی بالینی، روانکاوی و فلسفه در دانشگاه فرانکفورت ، درآلمان انجام داده است، در پرتو آموزه های روانکاوان و فیلسوفانی چون لاکان، نیچه و دولوزو با بررسی تاریخ سیاسی معاصر ایران و روانشناسی اجتماعی ایرانیان به مظاهر و مصادیق مدرنیت و دشواری تحقق کامل آن می پردازد.

معرفی کتاب
از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله 28/05/2009 به روز شده 28/05/200917:45 TU
رنسانس ایران در حوزه های مختلف و توسط روشنفکران، هنرمندان و عالمان زن و مرد در حال پیشروی و رشد و نمو است. جامعه و ملت ایران در مقطع یک پوست اندازی و تحول بزرگ بنیادین قرار دارد و می خواهد به دموکراسی و سکولاریسم دست یابد و با چیرگی بر هراس های اخلاقی، جنسی و وجودی خویش به آری گویی به زندگی، عشق، لذت ، خرد و قدرت نائل آید.

چاپ کنید

بفرستید

نظر بدهید

مدرنیت چیست؟ چه موئلفه هایی دارد؟ این مفهوم چگونه به ایران رسیده است و جامعه و فرهنگ ایرانی با آن چگونه روبرو شده است؟ مدرنیت، که در ذات خود بحران زاست، در اصطکاک با سنت چه بحران هایی را در زمینۀ درک هویت فردی و اجتماعی، زبان، هنر، روابط جنسی و جنسیتی بوجود آورده است؟

داریوش برادری که تحصیلات خود را در رشته های روانشناسی بالینی، روانکاوی و فلسفه در دانشگاه فرانکفورت ، درآلمان انجام داده است، در پرتو آموزه های روانکاوان و فیلسوفانی چون لاکان، نیچه و دولوزو با بررسی تاریخ سیاسی معاصر ایران و روانشناسی اجتماعی ایرانیان به مظاهر و مصادیق مدرنیت و دشواری تحقق کامل آن می پردازد.

تناقضات ساختاری و رفتاری ناشی از کشمکش مدرنیت با سنت را زیر ذره بین می گذارد و دشواری زایش "من" فاعل ، خود مختار، قانون پذیرو در تعامل با "غیر" را بیان میکند. او می گوید این تناقضات و کشمکش ها باعث شده اند که درهر دوره از تاریخ معاصر روایت های متفاوتی از تجدد به جامعه عرضه شوند.

تأسیس دولت مشروطه، مدرنیزاسیون دوران پهلوی، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از جمله مصادیق کلان جدل هاییست که در جریان گذار به مدرنیت به عرصۀ جامعۀ ایران آمده اند. به نظر داریوش برادری انسان مدرن ایرانی در حال شکل گیری است. هرچند که انسان مدرن یک هویت ثابت و منسجم ندارد، ولی انسانیست که می تواند با غیر در تعامل و گفتگو در آید و مدعی تصاحب حقیقت تام نباشد.

انسان مدرن ایرانی انسانی خندان و سبکبال است چون از قید هراس هایی که قادر به کنترل آن ها نیست رها شده است. او جسم خود را می شناسد و به آن احترام می گذارد. او می تواند تلفیقی از اجزاء بالندۀ فرهنگ و هنر قدیم خود را با جوهر پویای مدرنیت بوجود آورد. در یک مثال ساده داریوش برادری می گوید اگر بپذیریم که در هر فرد یک پیر، یک کودک و یک جوان وجود دارد، در انسان کنونی ایرانی عنصر پیر و کودک بیش از عنصر جوان خود نمایی می کند. از همین روست که مرگ اندیشی حضوری پر رنگ در فرهنگ کنونی دارد.و یا مصرف سالاری در بخش هایی از جامعه حاکم است.

داریوش برادری.روان شناس و روان درمانگر

کتاب "از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی" پژوهشی است کم مانند. زیرا علاوه بر بیان تئوریک مفاهیمی چون سکولاریسم، لائیسیته و پیوندشان با دموکراسی، به بسیاری از معضلات فرهنگی و روانشناختی جامعۀ امروز ایران مانند کیفیت درک ازروابط جنسی و جنسیتی، بحران عشق و بحران قومیت ها و درک از ملیت ایرانیان پرداخته است. این کتاب در 640 صفحل توسط انتشارات مهر اندیش در لوس آنجلس و آلمان منتشر شذه است.

داریوش برادری

28/05/200