Sunday, 23 February 2020
يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 

این دادگاه نیست، قتل گاه حقیقت و عدالت است اتحاد جمهوریخواهان ایران :

این دادگاه نیست، قتل گاه حقیقت و عدالت است

اتحاد جمهوریخواهان ایران :
این دادگاه نیست، قتل گاه حقیقت و عدالت است

شکنجه گران در دادگاه های نمايشی پرونده جرائم خود را تکميل می کنند

در آستانۀ مراسم تنفیذ ریاست جمهوری و نزدیک به دو ماه بعد از کودتای سیاسی توسط مأموران حکومت و مصادره و جا به جایی آراء مردم، مضحک ترین محاکمه سیاسی تاریخ ایران با شرکت بیش از صد متهم از رهبران احزاب قانونی درون نظام تا جوانانی که به تصادف در خیابان ها بازداشت شده اند، تشکیل گردید.

مراتب عجز و سردرگمی حکومتگران تا آن درجه بالاست و اعتماد شان از فردای نزدیک آن چنان متزلزل است که نتوانسته یا نخواسته بودند تا مانند خیلی از موارد دیگر جریان نمایش دادگاهی را مدتی به تأخیر بیاندازند، تا چهره ها و اندام های تکیده و به شدت تغییر یافته شکنجه شدگان، تا حدودی به وضعیت عادی برگردد. آن ها حتی کم ترین توجهی به قوانین موجود کشور در تشکیل چنین دادگاه هائی نکردند.

شک نیست که یکی از اهداف کودتا گران مرعوب کردن و ترساندن مردم است، اما این تلاش آن چنان مستأصل و مذبوحانه بود که نتیجه عکس داد.
کیفرخواست دادگاه سراپا مغلطه و دروغ است. در کیفرخواست "دفاع از جمهوریت نظام و حقوق ملت" و "تلاش صادقانه برای صیانت از آرای مردم"، بی شرمانه "جاسوسی و مزدوری برای بیگانگان "معرفی شده است. این گونه اتهامات، که از ۳۰ سال پیش تا به امروز همواره متوجه همه منتقدان و مخالفان نظام ولایت فقیه بوده است، این بار متوجه بخش بزرگی از مسئولان حکومتی و کشوری و بر پا کنندگان نظام جمهوری اسلامی ایران شده است.

این بار تنها رهبران احزاب رسمی و قانونی نظام نیستند که با گذر از "پیچ توبه" به براندازی متهم شده اند؛ بلکه برپا دارندگان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میر حسین موسوی، مهدی کروبی نیز، امروز علنا به براندازی و خیانت به کشور متهم شده اند.
دولت احمدی نژاد و حامیان آن، در تقلا هستند که با جنبش رو به گسترش مردم مقابله کنند، فشارهای سنگین درونی را درهم بشکنند و مخالفان و منقدان را سرکوب و منکوب اراده خود کنند. اما واکنش ها در برابر این دادگاه نمایشی نشان داد که وسعت طیف ناراضیان و مخالفان و انزوای کشنده دولت در عرصه ملی و بین المللی امکان قدرت نمائی چندانی برای آنان باقی نگذاشته است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همانند همه مردم ایران که سی سال است شاهد این اعتراف گیری های زننده و رسوای مستبدان حاکم هستند، نمایش اخیر را نیز فاقد هرگونه ارزش و اعتباری دانسته و هشدار می دهد که مسئول اغتشاش و ناامنی و کشتارهای بیرحمانه در کشور آمران و فرماندهان نهادهای سرکوب نظامی و امنیتی و ارگان های شبه نظامی و شبه امنیتی هستند که دستور حمله به تظاهرات آرام مردم، بازداشت ها و شکنجه و کشتار آن ها را صادر کرده اند و اکنون به هوای انحصار قدرت به شکنجه مسئولان سابق حکومت و محاکمه نمایشی آن ها روی آورده اند.

سرنوشت مسببان اصلی خیانت به آراء مردم، آمرآن تیراندازی ها به سوی آن ها سرنوشت محتوم دیگر مستبدان است. آن ها مطمئن باشند که در جهان امروز هیچ نظامی را یارای ایستادن در مقابل رأی مردم نیست.

در عین حال تاکید می کنیم برخی منتقدانی که در صفوف جناح «اصول گرا» نشسته اند، با چشم داشت به قدرت و یا از سر ترس، از اعتراض علیه این دادگاه کوتاه آمده و یا قربانیان آن را مورد اتهام قرار دهند، بدانند که فردا نوبت خود آن ها خواهد بود که زیر سر نیزه نظامیان و امنیتی ها با چهره ای تکیده پشت صندلی اتهام نشانده شوند تا به گناهان ناکرده و "مزدوری بیگانگان" اعتراف کنند.

اتحاد جمهوری خواهان ایران پیگیر معرفی، بازداشت و محاکمه آمران و عاملان تیراندازی به سوی مردم، سلب امنیت از شهروندان، شکنجه و قتل زندانیان و جعل پرونده برای بی گناهان است. یقین داریم که حقیقت و عدالت برای همیشه لگد کوب استبداد نخواهد ماند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
۳ اوت ۲۰۰۹