Wednesday, 26 February 2020
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
 

پیام تسلیت اتحاد جمهوریخواهان ایران به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری

آیت الله منتظری پدر معنوی و حامی صمیمی جنبش سبز بود

پیام تسلیت اتحاد جمهوریخواهان ایران به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری
آیت الله منتظری پدر معنوی و حامی صمیمی جنبش سبز بود

آیت الله حسینعلی منتظری در سن ۸۷ سالگی چشم از جهان فروبست. سرتاسر زندگی آیت الله منتظری در مصاف با خودکامگی و خودکامگان گذشت. در دوران قبل از انقلاب بهمن، بارها به زندان افتاد و سال ها در تبعید زیست و بعد از انقلاب نیز علیرغم آن که از بنیان گذاران نظام و دومین شخصیت آن بود، رنج ها و مرارت های زیادی را متحمل شد. ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی و قائم مقامی رهبری در کارنامه سیاسی او بود، اما در همین نظام به خاطر پافشاری بر حق و عدالت از قائم مقامی رهبری بر کنار و به حصر خانگی گرفتار شد. نقش برجسته ای در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی داشت؛ گرچه اصل ولایت فقیه را رد نکرد، اما همیشه مخالف ولایت مطلقه بود و از منتقدان تفسیر کنونی از این اصل بود.آیت الله منتظری بنیان گذار درکی حقوق بشری از فقه شیعی بود. کارنامه درخشان او در پایبندی به حقیقت، در دفاع از حقوق بشر و حقوق مظلومان و ستمدیدگان قطع نظر از عقاید آنان، جایگاه ایشان را در قلوب همه آزادیخواهان ایران جاودان کرده است. وسوسه کسب مقام و ماندن در قدرت هرگز قادر نشد او را از دفاع از حق و اجتناب از ظلم باز دارد. او در برابر آلودن سیاست به دسیسه ایستاد. نقطه اوج حیات آیت الله منتظری اعتراض او به کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ بود. آیت الله منتظری علیرغم همه فشار ها همواره یاور خانواده های زندانیان و بازداشت شدگان باقی ماند و در خانه اش به روی همه ستمدیدگان باز بود. او از حقوق شهروندی دگر اندیشان از جمله هم میهنان بهائی دفاع کرد، در طول حیات خود به ارزش های انسانی احترام گذاشت و در دفاع از حقوق مردم تردیدی به خود راه نداد. حمایت آیت الله منتظری از خواست حق طلبانه مردم در اعتراض به کودتای انتخاباتی، نقش برجسته ای در پیشرفت این جنبش داشت. آیت الله منتظری پدر معنوی و حامی صمیمی جنبش سبز بود و درگذشت او ضایعه ای بزرگ برای این جنبش است.اتحاد جمهوریخواهان ایران درگذشت آیت الله منتظری را به آقای احمد منتظری، خانواده و پیروان ایشان و مردم ایران تسلیت می گوید و بر میراث آیت الله منتظری در دفاع از حق و حقیقت واحترام به ارزش های انسانی و حقوق دگر اندیشان ارج می گذارد